RT65


Wat is de Ronde Tafel?

De Hoogeveense Tafelronde 65, ook wel de RT65 of Ronde Tafel 65 genoemd, is op 29 november 1957 ge´nstalleerd en kent een rijke historie. De Tafel bestaat momenteel uit 17 jonge mannen van diverse pluimage, variŰrend in leeftijd van 27 tot en met 39 jaar. Geen van allen kent eenzelfde broodheer, doet hetzelfde of zit, al dan niet als ondernemer, in dezelfde branche. De gemeleerdheid van de groep brengt een diversiteit aan visies met zich mee, die elk individu inzicht geeft in verschillende denkwerelden. Adopt, Adept and improve is dan ook de gepaste en herkenbare Tafel-leuze, waarbij zelfontplooiing van de leden een prominente rol is toebedeeld.

Actief en maatschappelijk bewogen!

De RT65 is een actieve club, die, hoewel de Tafel van origine geen serviceclub is, service in een hoog vaandel heeft staan. De Tafel vergaarde bekendheid door het Waterspektakel, het spel van Hoogeveen, de intocht van Sinterklaas en vele andere projecten. De afgelopen twee jaar heeft de RT65 aan de wieg gestaan van wat nu de culinaire happening in Drenthe is: Hoogeveen Culinair. Met veel enthousiasme probeert de Tafel Hoogeveen op de Drentse kaart te zetten onder het motto: Van Hoogeveen, voor Hoogeveen!

Nieuwe projecten; de Nieuwjaarsduik!

De Tafel is thans druk doende het flitsevent "Nieuwjaarsduik 2011" vorm te geven! Op deze site valt daar het nodige over te lezen. Een evenement dat valt of staat met deelnemers! In het verschiet liggen nog diverse andere projecten. In het voorjaar zal dan ook alweer een nieuw event het licht gaan zien: De RT65 Dust Off Rally. Later in het jaar zijn er plannen voor nog andere projecten dus houdt de RT65 site in de gaten!

Goede doel

De Tafel is altijd belangeloos bezig. Zij tracht haar evenementen voor het publiek van Hoogeveen e.o. te organiseren en de opbrengsten te schenken aan een vooraf bepaald goed doel, waarbij het de voorkeur geniet als het goede doel enigszins Hoogeveens gekleurd is. Dat laatste is niet altijd eenvoudig dus heeft u een idee voor een goed doel, mail gerust! Er wordt altijd serieus naar gekeken!

Voor meer informatie verwijzen we naar de links!

Uitreiking 7000,-- n.a.v. HC 2010
Techniek: Bernard Visscher